PRASA MIMOŚRODOWA

Firma INEE Industry zaprojektowała od podstaw i wdrożyła system sterowania do prasy mimośrodowej z ręcznym podawaniem detalu i automatycznym cyklem roboczym. W tego typu prasie detal poddawany obróbce jest wkładany do prasy przez operatora, który następnie inicjuje cykl roboczy. Dzięki odpowiedniej kontroli cyklu przez system krzywek, możliwe jest bezpieczne wyjęcie detalu podczas ruchu powrotnego stempla.
Program sterujący PLC pozwala zadbać o kontrolę detalu, cykle smarowania prasy, wybór trybu pracy, i inne elementy, które są niezbędne do prawidłowego działania układu. Komfort pracy zwiększony jest dzięki zastosowaniu dotykowych paneli HMI oraz przejrzystej wizualizacji, zawierającej elementy i opcje wyboru dostosowane do potrzeb i wymogów klienta.

Wszystkie funkcje sterowania związane z bezpieczeństwem są zrealizowane na programowalnym module bezpieczeństwa Pilz MultiPNOZ m2p ETH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / ZAKRES REALIZACJI:

MOŻLIWE MODYFIKACJE: