KONTROLA PROCESU ZGRZEWANIA

Firma INEE Industry Sp. z o.o. zaprojektowała oraz wdrożyła system automatycznej kontroli pracy linii zgrzewarek punktowych pakietów baterii akumulatorów.

W związku z koniecznością minimalizacji wpływu błędu czynnika ludzkiego w procesie produkcyjnym inwestor zdecydował się na wprowadzenie pilotażowego systemu automatycznej kontroli procesu zgrzewania pakietów baterii, na jednej ze swoich linii produkcyjnych. Zaproponowane przez Naszą firmę rozwiązanie w pełni wykorzystuje możliwości diagnostyczne zgrzewarek punktowych poprzez przekazywanie na bieżąco informacji o poprawności wykonanych zgrzewów, ale także kontrolę ich ilości na każdym z etapów. Operator jest informowany w intuicyjny sposób o stanie zgrzewu, co przyśpiesza i ułatwia pracę, jednocześnie minimalizując czasy przestoju. Integracja w systemie kilku zgrzewarek i wykorzystanie dedykowanej magistrali komunikacyjnej pozwoliło na przezbrajanie linii zgrzewania w prosty sposób z jednego miejsca.

Potwierdzeniem poprawności oraz innowacyjności przyjętej koncepcji jest to, że system jest stosowany przez inwestora na kolejnych liniach zgrzewania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / ZAKRES REALIZACJI: